Hiển thị các bài đăng có nhãn Bùi-Công-Thuấn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bùi-Công-Thuấn. Hiển thị tất cả bài đăng

28/11/2021

06/11/2021

20/10/2021

Thơ Trần Vạn Giã- Tác giả: Bùi Công Thuấn

Thơ Trần Vạn Giã- Tác giả: Bùi Công Thuấn
THƠ TRẦN VẠN GIÃ
Bùi Công Thuấn

***

Nhà thơ Trần Vạn Giã (Trần Ngọc Ẩn) sinh năm 1945, tại Vạn Ninh (Vạn Giã), tỉnh Khánh Hòa. Trước 1975, ông viết cho các tạp chí Trình Bày, Đối Diện (Đứng Dậy), Bách Khoa, Phổ Thông, Làm Dân … và một số tờ sinh viên. Ông chủ trương tạp chí Nhân Sinh. Sau năm 1975, ông làm phóng viên báo Khánh Hoà. Trần Vạn Giã là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Cho đến nay (2021), ông đã in 19 tác phẩm [1]

10/10/2021