Hiển thị các bài đăng có nhãn Bùi-Hữu-Thư. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bùi-Hữu-Thư. Hiển thị tất cả bài đăng

24/07/2020

Các phương pháp cầu nguyện (trích "52 tuần cầu nguyện với Lời Chúa" của Đức ông Rosage)

Các phương pháp cầu nguyện (trích "52 tuần cầu nguyện với Lời Chúa" của Đức ông Rosage)

CÁC PHƯƠNG PHÁP CẦU NGUYỆN

Trích 52 Tuần Cầu Nguyện Với Lời Chúa

Tác giả: Đ.Ô Rosage – Chuyển ngữ: Bùi Hữu Thư

Hướng dẫn về cầu nguyện

Cầu nguyện là cách đáp ứng của từng cá nhân với sự hiện diện của Chúa. Chúng ta đến với Chúa một cách kính cẩn với một trái tim lắng nghe. Chúa nói trước và chúng ta lắng nghe. Trong lúc cầu nguyện, chúng ta cảm nhận sự hiện diện của Chúa và đáp ứng tình yêu của Chúa một cách biết ơn. Trọng tâm luôn luôn là Chúa và những gì Chúa làm.

Sau đây là những đề nghị để trợ giúp và khiến cho chúng ta có thể nghe Lời Chúa và lời đáp trả duy nhất của chúng ta:

03/07/2017