Hiển thị các bài đăng có nhãn Bùi-Thị-Hằng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bùi-Thị-Hằng. Hiển thị tất cả bài đăng

28/03/2018

Chùm thơ tưởng niệm cuộc thương khó Chúa Giêsu của Jos Nhật Quang, Bùi Thị Hằng và Đa Minh Thiên Sa

Chùm thơ tưởng niệm cuộc thương khó Chúa Giêsu của Jos Nhật Quang, Bùi Thị Hằng và Đa Minh Thiên Sa

Vũ Điệu Roi…


Những ngọn roi điên cuồng như vũ điệu
Quất vào lưng khi xử án xong rồi
Những ngọn roi như ngạo nghễ tiếng cười
Trên khuôn mặt những con người tàn bạo.

Con Thiên Chúa đánh đồng với kẻ cướp
Kẻ được tha, người bị tội thập hình
Đường thương khó đâu chỉ tràn nước mắt
Những ngọn roi như vũ điệu chê khinh.

Khi con người đã quay mặt làm thinh
Đấng Cứu độ bị chối từ, gạt bỏ
Ôi có phải ngọn roi nhuộm đầy máu đỏ
Vũ điệu buồn trong tiếng khóc nhân gian.