Hiển thị các bài đăng có nhãn CHÂN-DUNG-TÁC-GIẢ

Tuyển thơ của thi sĩ, nhà văn Hồ Dzếnh (tiếp theo)

Nhà văn, nhà thơ Võ Long Tê không còn nữa

Ai tín: Nhà thơ Giám Mục Bạch Lạp, Fx Nguyễn Văn Sang

Vĩnh biệt Nhà thơ Lm Fx. Võ Thanh Tâm, nguyên tổng đại diện giáo phận Vinh

Vĩnh biệt thi sĩ Xuân Ly Băng: Lời ngỏ cho Đêm Thơ

Giới thiệu nhà thơ Phương Khanh

Giới thiệu chân dung thi sĩ Hàn Khê

Nhà thơ Hồng Y Giuse Phaolô Phạm Đình Tụng

Giới thiệu nhà thơ Lm Vũ Đức Trinh

Nữ thi sĩ Maria Ngọc Minh

Thi sĩ, nhà văn Hồ Dzếnh

Nhà thơ Mai Lâm

Nhà thơ Vũ Ngọc Bích

Nhà thơ Gérard Gagnon Nhân

Nhà thơ Phạm Đình Tân

Nhà thơ Bùi Tuân

Nhà thơ Lm Giuse Maria Trần Văn Thi

Nhà thơ Bàng Bá Lân

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào