Lặng Bên Chúa
Chúa mong con đợi con từng giây phút
Mỗi phút giây thầm nhắc nhớ gọi tên
Như người yêu mong được ở cạnh bên
Không cần nói chỉ nhìn thôi cũng đủ.