Hiển thị các bài đăng có nhãn Fx.-Trần-Kim-Ngọc. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Fx.-Trần-Kim-Ngọc. Hiển thị tất cả bài đăng

01/10/2021

[Tài liệu] Lần chuỗi Mân Côi trong tháng Mười-Lm Fx. Trần Kim Ngọc, OP.

[Tài liệu] Lần chuỗi Mân Côi trong tháng Mười-Lm Fx. Trần Kim Ngọc, OP.

Kính thưa quý vị,

Tháng Mân Côi lại đến trong bối cảnh dịch Covid-19 đang lây nhiễm khắp nơi. Con người như bất lực trước sự lây nhiễm gia tăng và nguy hiểm của đại dịch này. Việc lần chuỗi Mân Côi khẩn xin Đức Mẹ cầu cùng Thiên Chúa dủ thương cứu nguy thế giới lúc này thật là cần thiết và cấp bách biết bao!