Hiển thị các bài đăng có nhãn Gia Kỳ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Gia Kỳ. Hiển thị tất cả bài đăng

13/09/2021

Có một nền văn chương tâm linh?

Có một nền văn chương tâm linh?

CÓ MỘT NỀN VĂN CHƯƠNG TÂM LINH?

                                                                                                                                             Gia Kỳ
1. HỘI THẢO KHOA HỌC VĂN HỌC VÀ VĂN HOÁ TÂM LINH

Hội thảo khoa học về đề tài Văn học và văn hoá tâm linh diễn ra tại Viện Văn học (Hà Nội) ngày mùng 7 tháng Ba năm 2014. Cuộc hội thảo do Viện Văn học phối hợp với Khoa Văn học và Ngôn ngữ (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM) đồng tổ chức, với mục đích: “Hướng tới việc nghiên cứu văn học trong không gian văn hóa tâm linh và thúc đẩy các hướng tiếp cận liên ngành trong khoa học văn học”[1].