Hiển thị các bài đăng có nhãn Giuse-Trần-Thế-Tiến. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Giuse-Trần-Thế-Tiến. Hiển thị tất cả bài đăng

30/12/2017

Tin yêu trên muôn nẻo đường -- lễ Thánh Gia Thất

Tin yêu trên muôn nẻo đường -- lễ Thánh Gia Thất

“Ông Giuse liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và Mẹ Ngài trốn sang Ai Cập.” (Mt 2,14)


TIN YÊU TRÊN MUÔN NẺO ĐƯỜNG


Nhớ khi xưa trên bước đường dương thế
Gia Đình Thánh cũng xuôi ngược bôn ba
Cũng tháng ngày phải trải đi phương xa
Những kiếm tìm niềm bình an hạnh phúc.

25/12/2017