Hiển thị các bài đăng có nhãn Hàn-Cư-Sĩ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hàn-Cư-Sĩ. Hiển thị tất cả bài đăng

31/10/2020

Truyền thông Công giáo với Facebook

Truyền thông Công giáo với FacebookTruyền thông về đạo ở Việt Nam cơ bản vẫn là những Website chính thống của Giáo Hội Công giáo, nhưng sức mạnh lan truyền rộng rãi của nó lại nhờ mạng xã hội – Facebook (Fb). Thường mỗi Giáo phận, dòng tu, tu hội đều có Website riêng (27 Giáo phận, hơn 300 dòng tu), là những trang truyền thông chính thức trong Giáo hội (GH). Mỗi trang đều có Ban Truyền Thông mang tính chuyên hoặc bán chuyên nghiệp, tùy theo nhu cầu và tầm mức của nó.


VẤN ĐỀ TRUYỀN THÔNG