Hiển thị các bài đăng có nhãn Hàn-Khê. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hàn-Khê. Hiển thị tất cả bài đăng

06/07/2017

Giới thiệu chân dung thi sĩ Hàn Khê

Giới thiệu chân dung thi sĩ Hàn Khê


Tên thật: Phanxicô Trần Đạt
– Sinh ngày 4-3-1919
 – tại xã Tam Thái, huyện Tam Kỳ, Quảng Nam
– Bị bệnh phong – Vào khu điều trị Qui Hòa, Qui Nhơn năm 1960
– Lãnh bí tích Thánh tẩy ngày 10-7-1988
 – Qua đời: 16-3-1989 – Mộ tại nghĩa trang Qui Hòa.