Hiển thị các bài đăng có nhãn Hạnh-Đức. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hạnh-Đức. Hiển thị tất cả bài đăng

18/10/2017

Sống đẹp lòng Chúa -- truyện ngắn của Hạnh Đức

Sống đẹp lòng Chúa -- truyện ngắn của Hạnh Đức


- Bà Ba Bủng bán bánh bèo, bún bò bên bờ biển, bếp bà bề bộn, bụi bặm, bừa bãi. Bà bê bối bốc bún bỏ bát bẩn bị Bác bảo bộ binh bắt bỏ bóp ba bốn bận. Bà buồn bị bệnh bủng bì. Bà bảo buôn bán bết bát bực bội bỏ bu.

- Cái bọn nhãi ranh này! Mới sáng ra chưa bán mở hàng mà tụi bay đã đến phá đám bà hả? Bà thì… thì…

Bà Bổng chưa nói dứt lời, bọn con nít đã ù té chạy. Bà cười hiền hoà, không nói thêm lời nào nữa.
Thực ra bánh bèo, bún bò của bà Bổng ngon nổi tiếng, bát đĩa rửa sạch sẽ, lau khô bằng khăn sạch. Bún thì bà lấy đũa gắp tử tế chứ đâu có bốc. Vậy mà tụi con nít nghĩ ra hay thật. Chúng nó chắp nhặt được cả thảy 54 chữ B. Đúng là hậu sinh khả… uýnh.