Hiển thị các bài đăng có nhãn Hải-Hồ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hải-Hồ. Hiển thị tất cả bài đăng

28/05/2017

Ngày mới

Ngày mới


Hôm nay chào đón ánh hừng đông
Hôm nay chào đón ánh hừng đông


Bình minh rực rỡ sáng bừng lên

Một ngày mới được Chúa ban thêm

Vào giòng sống cuộc đời nhân thế

Tựa cánh hoa xinh giữa vườn thiêng