BÀ THÁNH BUỒN LÀ BÀ THÁNH ĐÁNG BUỒN

Hỏi:

Hai cô con gái chúng tôi đã xong đại học và nay đã có việc làm ổn định. Ngoài xã hội chúng khá thành công, đời sống của chúng sung túc, thuận lợi không phải lo lắng gì. Tuy nhiên cái làm cho tôi rất lo buồn là cả hai đứa bây giờ không còn biết gì là nhà thờ nhà thánh là gì cả. Cô con lớn thì bảo Chúa ở khắp mọi nơi, cần gì phải đến nhà thờ. Cô thứ hai thì bảo đi lễ nghe Cha giảng dài dòng chỉ tổ làm mụ mẫn nhức đầu, mất thời giờ chẳng được ơn ích gì. Tôi là mẹ, nghe con nói thế buồn quá sức. Hết la mắng, rồi lại khuyên lơn năn nỉ nhưng cũng chẳng lay chuyển được chúng. Ngay cả cháu ngoại của tôi, chúng cũng không cho đem đi rửa tội nữa. Chúng còn lý sự là chúng vẫn tin rằng có Chúa, nhưng vì tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng nên để khi nào con của chúng nó có trí khôn thì tự quyết định muốn theo đạo nào. Tôi buồn khổ quá, con bỏ nhà thờ, cháu không có đạo, tôi phải làm sao đây? Xin giúp cho tôi cách nào để tôi khuyên bảo con hữu hiệu hơn và nhất là tìm lại được sự bình an cho chính tôi đây?

Bà Cử Lễ