Hiển thị các bài đăng có nhãn Hồng-Y-Phạm-Đình-Tụng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hồng-Y-Phạm-Đình-Tụng. Hiển thị tất cả bài đăng

04/07/2017

Nhà thơ Hồng Y Giuse Phaolô Phạm Đình Tụng

Nhà thơ Hồng Y Giuse Phaolô Phạm Đình Tụng
PHAOLÔ GIUSE PHẠM ĐÌNH TỤNG

Sinh ngày 20-05-1919 tại Cầu Mễ, Yên Mô, Ninh Bình (giáo phận Phát Diệm) – Thụ phong linh mục: 06-06 -1949 – Giám mục Bắc Ninh: 15-8-1963 – Tổng Giám mục Hà Nội: 23-4-1993 – Hồng y: 26-11-1994 – Giám quản Lạng Sơn: 1998 – Qua đời: 22-2-2009
Tác phẩm: Cuộc đời Chúa Cứu Thế Diễn Ca – Kinh Nguyện Diễn Ca – Giáo Lý Ca – Huấn Ca.