Hiển thị các bài đăng có nhãn Hoa-Cát. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hoa-Cát. Hiển thị tất cả bài đăng

13/12/2018

Ave Maria gratia plena

Ave Maria gratia plena

Con chào Mẹ bằng kinh kính mừng
Mẹ chào con bằng muôn ơn phúc.


Tôi không nhớ mình đã yêu Mẹ từ khi nào. Chỉ biết rằng ngày còn nhỏ tôi rất sợ ma và sợ bị chết đuối, mẹ tôi khi ấy đã cho tôi một cỗ tràng hạt và nói: “Nếu con đeo tràng hạt thì ma không dám tới gần và nếu có bị đuối nước thì chỉ ngập tới cổ vì Đức Mẹ sẽ cứu”. Thế là tràng chuỗi trở thành “lá bùa hộ mệnh”, là một “bảo bối” của tôi, vì tôi tin vững vào lời của mẹ. Tràng chuỗi được đeo lên cổ tôi từ ngày ấy.