Hiển thị các bài đăng có nhãn Jos-Hồng-Ân. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Jos-Hồng-Ân. Hiển thị tất cả bài đăng

18/02/2018

Thú lỗi -- Mùa Chay con sám hối

Thú lỗi -- Mùa Chay con sám hối


Thú lỗi


(Mùa chay con sám hối)
Thân con tội lỗi Chúa ơi!
chiều theo xác thịt cuộc đời lầm than
con đây yếu đuối, khô khan
chẳng cần cầu Chúa, chẳng van Thánh Thần
con đây chỉ biết bản thân
mẹ cha nói đến chẳng cần nghe theo
nhiều khi con bỏ nhà treo
chu du thiên hạ bám neo cuộc đời