Hiển thị các bài đăng có nhãn Jos-Nhật-Quang

Thơ: Thánh Tâm yêu thương

Chùm thơ Cảm tạ của nhiều tác giả

Chùm thơ về tuần Thánh (năm 2020)

Chùm thơ của nhiều tác giả về đợt dịch Covid-19 (cập nhật 02/4)

Chùm thơ về Đức Mẹ của tác giả Jos Nhật Quang

Thơ: Lời kinh sám hối

Thơ: Đại dịch virus Corona

Chùm thơ: Anh một đời linh mục + Con là thượng tế đến muôn đời theo phẩm hàm Menchisede

Chùm thơ về Mẹ của nhiều tác giả

Chùm thơ về Tuần Thánh của nhiều tác giả

Chùm thơ sám hối mùa Chay

Thơ: Đường tình thập giá

Chùm thơ, vè , câu đối mừng xuân mới Kỷ Hợi

Thơ: Món quà Chúa ban

Chùm thơ mừng lễ Chúa Giáng sinh và năm mới của nhiều tác giả

Chùm thơ về tháng cầu cho các đẳng linh hồn (những tín hữu đã qua đời)

Thơ mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi (được mừng kính ngày 7/10)

Chùm thơ mừng lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời (15/8) của nhiều tác giả

Chuông vọng tình sầu

Bên Thánh Tâm Chúa - thơ Jos Nhật Quang

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào