Hiển thị các bài đăng có nhãn Kịch

Kịch: Người con hoang đàng - FX Trần Duy Nhiên

Vị thánh can đảm -- kịch của Phạm Hiển

Bài thuốc thần kỳ -- kịch của Lê Quang Trạng

Hãy lắng nghe tiếng lòng

Đường về nhà -- kịch của Vũ Thị Nguyên Nhi

Hài Nhi & Mục Đồng - Thơ nhạc cảnh Giáng Sinh

Người Cha nhân lành - Kịch bản Giáng Sinh

Gia-kêu cải thiện cuộc đời -- Diễn nguyện Giáng Sinh

Kịch bản: Hoạt cảnh Thánh Anrê Trần Văn Trông

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào