Bài Tụng Ca Sáng Thế của Thánh Phanxicô

ảnh minh họa

Chúa là Chúa Tể Càn Khôn,
Ngợi khen chúc tụng kỳ công đất trời.
Ơn thiêng sương tuyết rạng ngời,
Tung hô danh thánh, muôn loài tạo sinh.
Thái dương tỏ sáng Thiên đình,
Trong làng rộn rã, bình minh thôn ngoài.
Hằng Nga múa khúc phương đoài,
Ngàn sao lấp lánh ngọc ngà trời đêm.
Gió mùa lúa chín vụ chiêm,
Trăng thanh gió mát cái đêm hôm rằm.


Ngước Mắt
Nhân việc một cháu gái ở San Jose

bị cancer được Đức Mẹ chữa lành

Ngước mắt mà xem những cánh đào

Vui tươi cành lá cũng lao xao

Trước mắt con đường đầy hoa lá

Có thấy chim muông cũng vẫy chào.Ngước mắt mây trời vẫn mãi xanh

Màu xanh Lộ Đức giãi ơn lành

Mẹ dẫn con đi trên khắp nẻo

Mai mốt học hành sẽ tiến nhanh.
Được tạo bởi Blogger.