Hiển thị các bài đăng có nhãn Lm-Antôn-Bùi-Kim-Phong. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lm-Antôn-Bùi-Kim-Phong. Hiển thị tất cả bài đăng

01/07/2020

Hoán cải tâm hồn: Thánh vịnh “Xin Thương Xót”

Hoán cải tâm hồn: Thánh vịnh “Xin Thương Xót”

Hoán cải tâm hồn: Thánh vịnh “Xin Thương Xót”


Cùng nhau chúng ta đọc lại thánh vịnh 50 (51) trong những ngày cuối cùng của Mùa chay, với những tâm tình được gợi lên trong những câu đầu của thánh vịnh trong suy tư Đức cố Hồng Y Carlo Maria Martini.[1] Xin được lược dịch và gửi đến mọi người như một lời mời gọi nhìn về chính mình, và đặc biệt nhìn về tâm tình thống hối của chính mình trong tương quan đối thoại với Đấng chịu khổ hình và đóng đinh trước hết và trên hết vì chính chúng ta và cho chính chúng ta.

Nhìn nhận tội mình nói lên việc hoán cải nội tâm. Nội tâm là nơi quyết định cho con người trên hành trình hướng về sự thật, là khả năng trở lại với chính mình, để hiểu ý nghĩa của hành động đã thực hiện và đang thực hiện, bởi vì chỉ trong nội tâm mới có thể đánh giá và phán định.