Hiển thị các bài đăng có nhãn Lm-Cao-Gia-An

Một buổi chiều bình an và hy vọng

Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch?

Truyện ngắn: Dành riêng

Truyện ngắn: Phòng riêng

Truyện ngắn: Như tấm bánh bẻ ra

Truyện ngắn: Ngày mở tay

Sứ mạng

Mặt trời và chiếc bóng

Tội và đêm

Buồn...

Sa mạc

Đừng ngoảnh lại

Bên ngoài cổng nhà thờ - Lm Cao Gia An

Chùm thơ dọn lòng, đón Chúa của nhiều tác giả

Tỉnh thức -- thơ Cao Gia An

Canh thức -- thơ Cao Gia An

Lời nguyện của một tu sĩ ở tuổi xế chiều

Hoa phượng về trời

Huệ trong đêm

Kinh tối

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào