Hiển thị các bài đăng có nhãn Lm-Dominic-Thuần-SSS. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lm-Dominic-Thuần-SSS. Hiển thị tất cả bài đăng

30/06/2018

Chén cuộc đời

Chén cuộc đời


Trong cuốn sách này, tôi muốn thuật lại câu chuyện về “chiếc chén”, đó không nguyên chỉ là câu chuyện của riêng tôi, mà còn là câu chuyện về cuộc đời của mọi người.

Khi Chúa Giê-su hỏi Gia-cô-bê và Gio-an, các con của ông Giê-bê-đê: “Các ngươi có thể uống nổi chén Ta sắp uống không?”, câu hỏi ấy nhắm trúng vào trọng tâm chức linh mục và đời sống con người của tôi. Những năm trước đây, khi cầm chén thánh vàng lộng lẫy trong tay, thì trả lời câu hỏi ấy chẳng có gì khó khăn lắm. Đối với tôi, một tân linh mục vừa ra lò còn đang ôm ấp biết bao kế hoạch và đầy lý tưởng, đời sống có vẻ tràn đầy hứa hẹn, nên tôi đã hăm hở uống chén ấy.

Ngày nay, ngồi sau chiếc bàn thấp, bao quanh là những người khuyết tật tâm thần và các trợ tá của họ, và khi trao cho họ những ly thủy tinh đầy rượu, câu hỏi kia quả là một thách đố lớn lao. Tôi có thể, hay chúng ta có thể uống nổi chén mà Chúa Giê-su uống không?