THÁNH NỮ RITA CASSIA

22/05


Ái nữ duy nhất trong nhà
Mẹ cha sinh lúc tuổi già về sau
Giáo dục sắp đặt trầu cau
Hôn phu nóng tính làm đau lòng nàng

Hy sinh cố gắng nhẹ nhàng
Nguyện cầu hoán cải lòng chàng đổi thay
Kêu xin Chúa nhậm lời ngay

Người chồng theo Đạo không may qua đời