Hiển thị các bài đăng có nhãn Lm-Fx-Nguyễn-Văn-Thanh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lm-Fx-Nguyễn-Văn-Thanh. Hiển thị tất cả bài đăng

15/07/2019

Thơ: Thập đại bệnh

Thơ: Thập đại bệnh

THẬP ĐẠI BỆNH


Hồng Y thánh thiện Việt nam
Khuyên Giáo Hội Chúa nên làm như sau
Dựng xây cộng thể giúp nhau
Chữa trừ mười thứ BỆNH đau nặng này

1. Tưởng suy quá khứ bề dày
Chỉ mong trở lại những ngày vàng son
Thời trôi qua đã không còn
QUÁ KHỨ CỤC BỘ mộng tròn vùi sâu