Hiển thị các bài đăng có nhãn Lm-Gioan-Lê Quang-Việt. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lm-Gioan-Lê Quang-Việt. Hiển thị tất cả bài đăng

26/05/2020

[Web] Phiên bản mới của Bản tin Giới trẻ Online

[Web] Phiên bản mới của Bản tin Giới trẻ Online
WHĐ, 15-05-2020 – Trong nhiều năm nay, Bản tin Giới Trẻ Online của Ủy ban Mục vụ Giới trẻ và Thiếu nhi (UBMVGT&TN) trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN) được phát hành theo dạng file PDF, ví dụ như file PDF của Bản tin Giới trẻ Online tháng 04-2020. Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và giúp độc giả trải nghiệm tối đa các ứng dụng công nghệ, UBMVGT&TN đã ra phiên bản số hóa - Ymagazine.net - được trình bày theo hình thức tạp chí điện tử, một trào lưu báo chí đang thịnh hành hiện nay.
Sau đây là nguyên văn thư giới thiệu về Ymagazine.net của cha Gioan Lê Quang Việt, Tổng thư ký UBMVGT&TN / HĐGMVN:

Thư giới thiệu Ymagazine