Hiển thị các bài đăng có nhãn Lm-Gioan-Lê-Quang-Việt. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lm-Gioan-Lê-Quang-Việt. Hiển thị tất cả bài đăng

22/08/2020

Giới trẻ và việc lắng nghe lời Chúa

Giới trẻ và việc lắng nghe lời ChúaLời Chúa có tầm quan trọng rất lớn trong việc soi sáng cho người trẻ “nhận biết" về những diễn biến của cuộc sống, những thách thức mà người trẻ gặp phải...Việc lắng nghe Lời Chúa, trên thực tế, là gợi lại những đam mê không chỉ là những kinh nghiệm liên quan đến cái tôi bên trong của một người, nhưng, đồng thời, cung cấp khả năng làm cho chúng nổi lên và xác định với chúng trong các sự kiện được kể lại