Hiển thị các bài đăng có nhãn Lm-Giuse-Đinh-Hữu-Thoại. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lm-Giuse-Đinh-Hữu-Thoại. Hiển thị tất cả bài đăng

23/11/2018

Vài điều ít người biết về cha Phaolô Tiệu, vị linh mục khơi nguồn Phong trào Canh tân Đặc sủng tại VN

Vài điều ít người biết về cha Phaolô Tiệu, vị linh mục khơi nguồn Phong trào Canh tân Đặc sủng tại VN

VÀI ĐIỀU ÍT NGƯỜI BIẾT VỀ CHA PHAOLÔ TIỆU

Cha Phaolô Đinh Khắc Tiệu (1926-2018)

Cha Sáu Tiệu kể với tôi, sau khi khấn Dòng, vào Đàlạt học, ngài bị chứng nhức đầu kinh niên, nên xin bề trên tạm ngưng học để phụ xây dựng hoàn tất công trình tu viện DCCT Đàlạt.

Những lúc rảnh không đào đá và phụ khuân vác, ngài vào thư viện. Cha quản thư viện bảo thích đọc sách gì thì đọc, vì đang trong giai đoạn không học theo chương trình, nên không có sách cấm. Thế là ngài ôm bộ Thánh Kinh Cựu Ước và Tân Ước đọc. Thời đó (đầu những năm 50s của thế kỷ 20), Thánh Kinh là một bộ sách chỉ có các giáo sư và những tu sĩ được chỉ định mới được phép đọc. Phải đến sau Công đồng chung Vatican 2 (năm 1965), Thánh Kinh - một gia bảo đức tin - mới được khuyến khích giáo dân đọc và phổ biến.