Hiển thị các bài đăng có nhãn Lm-Giuse-Phạm-Đình-Ái. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lm-Giuse-Phạm-Đình-Ái. Hiển thị tất cả bài đăng

09/03/2018

48 điều có thể làm trong giờ chầu Thánh Thể

48 điều có thể làm trong giờ chầu Thánh Thể


48 ĐIỀU CÓ THỂ LÀM TRONG GIỜ CHẦU THÁNH THỂ


Liên quan đến việc cầu nguyện trước Chúa Giêsu Thánh Thể, sẽ chẳng có gì nhiều để thêm vào trong những lời khuyên tuyệt vời của các thánh và các vị Tiến sĩ của Hội Thánh. 

Từ kinh nghiệm cá nhân, một lần nữa chúng ta xác tín một cách mạnh mẽ vào quyền năng và vẻ đẹp của việc thực hành này. Ngày nay, vẫn còn vang đến tất cả chúng ta, thậm chí đến tận tâm can chúng ta những lời của thánh Pi ô X – Lòng sùng kính Thánh Thể là cao nhất trong những hình thức đạo đức bởi vì chính Thiên Chúa là đối tượng của nó. Lòng sùng kính này mang lại lợi ích nhiều nhất cho ơn cứu độ bởi vì chính Tác Giả của Ân Sủng được ban cho chúng ta. Lòng sùng kính này ngọt ngào nhất bởi vì Chúa Giêsu là chính sự ngọt ngào cho chúng ta.

Tuy nhiên, đôi khi chúng ta cũng vẫn không biết bắt đầu giờ chầu Thánh Thể thế nào. Đây là một vài đề nghị giúp các bạn. Các bạn hãy sử dụng chúng. Hãy cứ cầu nguyện như bạn có thể chứ không phải như bạn không thể và rồi chúng ta sẽ trở thành những người chung phần vào cầu nguyện.