https://template.canva.com/EADah3dXgfY/1/0/400w-Ww3uiGNHTik.jpg


Tại sao phải đọc kinh Mân Côi? Chẳng phải kinh này cứ lặp đi lặp lại chỉ một lời cầu nguyện sao? Chúng ta cùng lắng nghe những gì Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã nói qua lời cầu nguyện tuyệt vời này nhé.


Mỗi ngày có rất nhiều người cầu nguyện với mầu nhiệm Kinh Mân côi. Và lời kinh tuyệt vời mà qua đó Đức Maria cùng đồng hành và an ủi dân của mình được chia sẻ và phổ biến khắp nơi. Dưới đây là một số đoạn mà Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã nói với chúng ta liên quan đến vấn đề này.

Tại sao phải đọc Kinh Mân côi?

Nếu bạn cố gắng để hiểu cách cầu nguyện thế nào, hãy bắt đầu bằng phương pháp được đề xuất bởi thánh Phanxicô de Sales.Đôi khi chúng ta cố gắng thiết lập một thói quen cầu nguyện và suy niệm Kitô giáo nhưng chúng ta không biết bắt đầu từ đâu. Có rất nhiều sách hướng dẫn về cầu nguyện, nhưng rất ít trong số đó giải thích về bản chất của đời sống cầu nguyện Kitô giáo.

Mục tiêu chính của chúng ta là tăng cường mối tương quan mật thiết với Chúa Giêsu Kitô, và chúng ta đã tìm nhiều cách khác nhau để làm việc đó. Số lần cầu nguyện không quan trọng bằng tính mật thiết của mỗi lần cầu nguyện.

Vào thời điểm lo lắng và đau khổ này, chúng ta dường như cảm thấy nhiều điều không chắn chắn và có thể đặt vấn đề về sự hiện diện của Thiên Chúa, Ngài ở đâu trong những lúc như thế này. Những nghi vấn về Thiên Chúa tìm thấy lời giải đáp nơi Đấng chịu đóng đinh và sống lại một nền tảng vững chắc cho phép chúng ta không bị chìm. Đó là chủ đề của bài giáo lý hàng tuần ĐTC Phanxicô, sáng Thứ tư Tuần thánh, 08/04/2020, tại Thư viện Tông tòa Vatican.
Được tạo bởi Blogger.