NGƯỜI CHA NHÂN LÀNH

THEO TIN MỪNG LUCA 15, 11-32

Mời xem video (2 clips) tại:
https://youtu.be/90-wN8dn8lc
https://youtu.be/W--MMHn3534Kính thưa cộng đoàn,
Đức Giê-su đến trần gian để đem đến cho loài người một sứ điệp lớn: Tất cả mọi người trên thế giới đều có chung một người Cha. Người Cha đó chính là Thiên Chúa rất nhân lành và giàu lòng yêu thương.
Tình thương như trời biển của Thiên Chúa được thể hiện qua việc Thiên Chúa Cha ban cho nhân loại một quà tặng vô giá là Chúa Con, để Chúa Con cứu loài người khỏi cuộc sống trầm luân và dẫn đưa họ về với Cha mình là Thiên Chúa.
Được tạo bởi Blogger.