Hiển thị các bài đăng có nhãn Lm-Inhaxiô-Trần-Ngà. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lm-Inhaxiô-Trần-Ngà. Hiển thị tất cả bài đăng

29/11/2017

Người Cha nhân lành - Kịch bản Giáng Sinh

Người Cha nhân lành - Kịch bản Giáng Sinh

NGƯỜI CHA NHÂN LÀNH

THEO TIN MỪNG LUCA 15, 11-32

Mời xem video (2 clips) tại:
https://youtu.be/90-wN8dn8lc
https://youtu.be/W--MMHn3534Kính thưa cộng đoàn,
Đức Giê-su đến trần gian để đem đến cho loài người một sứ điệp lớn: Tất cả mọi người trên thế giới đều có chung một người Cha. Người Cha đó chính là Thiên Chúa rất nhân lành và giàu lòng yêu thương.
Tình thương như trời biển của Thiên Chúa được thể hiện qua việc Thiên Chúa Cha ban cho nhân loại một quà tặng vô giá là Chúa Con, để Chúa Con cứu loài người khỏi cuộc sống trầm luân và dẫn đưa họ về với Cha mình là Thiên Chúa.

16/11/2017

Gia-kêu cải thiện cuộc đời -- Diễn nguyện Giáng Sinh

Gia-kêu cải thiện cuộc đời -- Diễn nguyện Giáng SinhDIỄN NGUYỆN GIÁNG SINH
GIA-KÊU CẢI THIỆN CUỘC ĐỜI


(Theo Tin mừng Luca 19, 1-10)

Mời xem video diễn nguyện này tại:
https://youtu.be/s2IAnb_aC7k (clip 1) và
https://youtu.be/Ar1lhN77s8A (clip 2)


CHỦ ĐỀ: Chúa Giê-su đến trần gian để cứu chữa những người tội lỗi và giúp họ trở nên cao cả tốt lành.