Hiển thị các bài đăng có nhãn Lm-Petloan-SVD. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lm-Petloan-SVD. Hiển thị tất cả bài đăng

05/04/2019

Sự Thật giật mình! - Chân dung phù thủy châu Phi

Sự Thật giật mình! - Chân dung phù thủy châu Phi

Sự Thật giật mình!
Chân dung PHÙ THỦY Châu Phi
Trong khóa học Nghịch giao Văn hóa và Phong tục tập quán, tôi được nghe nói đến hiện trạng phù thủy và bùa ma phép thuật ở Châu Phi nói chung và Ghana nói riêng. Nhưng tôi chưa hề nghĩ tôi sẽ có cơ hội gặp một trong số họ. Tôi tưởng nghĩ phần lớn chỉ là tin đồn, rồi người đời thổi phòng lên cho có chuyện để buôn cho đỡ buồn mồm.

Rồi khóa học cũng qua với bao ngổn ngang của một mớ kiến thức, hay nói đúng ra là tập hợp hỗn độn những thông tin thiếu tính logic và chưa được suy tư gạn lọc hay kiểm chứng. Phía trước là cả một thế giới sự thật để các nhà truyền giáo trẻ chúng tôi khám phá và trải nghiệm.