Hiển thị các bài đăng có nhãn Lm-Phêrô-Nguyễn-Văn-Tiến. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lm-Phêrô-Nguyễn-Văn-Tiến. Hiển thị tất cả bài đăng

11/12/2017

Tù bỏ bao cho tù -- Hồi ký về cố ĐHY Nguyễn Văn Thuận

Tù bỏ bao cho tù -- Hồi ký về cố ĐHY Nguyễn Văn Thuận


TÙ BỎ BAO CHO TÙ (VƯỜN Ô-LIU 7)


Hồi ký của LM. Phêrô Nguyễn Văn Tiến
Tưởng nhớ 6 năm Đức Cố Hồng Y FX Nguyễn Văn Thuận về Nhà Cha. Và một năm lập hồ sơ phong Chân Phước.

Cố ĐHY Thuận và Mẹ thánh Teresa Calcutta 

Nhân ngày kỷ niện 16-9-2008 (sáu năm) Đức Cố Hồng Y FX Nguyễn văn Thuận được gọi về Nhà Cha hưởng hạnh phúc vĩnh hằng, Và để hồ sơ phong Chân Phước cho Ngài được thêm phong phú, nếu tôi không viết bài này thì tôi có lỗi với Ngài, vì tôi mắc nợ Ngài quá nhiều: