Hiển thị các bài đăng có nhãn Lm-Phêrô-Trần-Mạnh-Hùng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lm-Phêrô-Trần-Mạnh-Hùng. Hiển thị tất cả bài đăng

03/10/2020

Tâm sự với các bạn trẻ người Việt Công giáo

Tâm sự với các bạn trẻ người Việt Công giáo
(Độc giả xem bản gốc tại đây)

Hôm nay cha muốn viết những dòng chữ này để gởi cho tất cả các bạn trẻ Công Giáo đang sống tại hải ngoại và đặc biệt hơn hết là các bạn trẻ tại Việt Nam. Cha muốn tâm sự một cách hết sức chân tình với tất cả các bạn, với tư cách như một người anh trong gia đình, và đồng thời cũng như một người cha thiêng liêng trong đời sống tâm linh.