Tên thật: Gisue Maria Trần Văn Thi

– sinh năm 1912
– Quê quán: Kẻ Sở, Hà Nam, thuộc giáo phận Hà Nội
– Thụ phong linh mục: 1945
– Chính xứ Bắc Hà giáo phận Sài Gòn (1961-1991)
– Qua đời ngày: 09-12-1991
– Tác phẩm: Giáo Lý Diễn Ca, Kinh nguyện, Huấn ca.