Hiển thị các bài đăng có nhãn Lm-Vũ-Đình-Tường. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lm-Vũ-Đình-Tường. Hiển thị tất cả bài đăng

12/09/2017

Kịch bản: Hoạt cảnh Thánh Anrê Trần Văn Trông

Kịch bản: Hoạt cảnh Thánh Anrê Trần Văn TrôngNhân vật:
Anrê Trần Văn Trông (nói giọng Huế)
Mẹ Trông (nói giọng Huế)
Người phụ nữ nghèo mua cá (nói giọng Huế)
Quan (thâu nhận lính đăng cai cũng là quan xử án)
Đội trưởng
2 người lính (thi hành lệnh của đội trưởng)
2 người lính (cầm gươm đứng nghiêm hầu quan)
Lý hình
Đạo trưởng tây
Người đọc dẫn nhập
Màn một - Cảnh một