Hiển thị các bài đăng có nhãn Lm-Vinc-Đỗ-Minh-Thăng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lm-Vinc-Đỗ-Minh-Thăng. Hiển thị tất cả bài đăng

13/03/2020

Suy niệm: Con "ghét" Chúa

Suy niệm: Con "ghét" Chúa

Suy niệm


Chúa có biết con "ghét" Chúa lắm không?

- Con “ghét” Chúa khi con bị người đời xúc phạm, con định quay sang chửi vào mặt nó, thì Chúa nói nhỏ với con rằng: “Tha thứ cho nó đi con”, thế là con thinh lặng tha thứ. Lát sau, cơn buồn giận của con tan biến đâu mất.

- Con “ghét” Chúa khi con muốn kiếm những đồng tiền bất chính, Chúa nhìn con và nói rằng: “Con đừng làm thế ! Chớ gian tham của người”. Thế là con nghe Chúa con chấp nhận thà sống nghèo, chứ không sống gian tham.

- Con “ghét” Chúa khi con bị cám dỗ phản bội người bạn đời, Chúa nhắc con: “Con chớ có ngoại tình đó !”. Con vâng nghe Chúa nên trở về để giữ hạnh phúc gia đình.

- Con “ghét” Chúa khi con bị cám dỗ sống buôn thả, hưởng lạc, Chúa lại đến bên con thỏ thẻ: “Phúc cho ai có lòng trong sạch vì họ sẽ được nhìn ngắm Thiên Chúa”. Con vâng nghe Chúa và con được bình an.