Hiển thị các bài đăng có nhãn MÙA-CHAY

Chùm thơ về tuần Thánh (năm 2020)

Ăn chay trẻ trung

Nhật ký tuần thánh

Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật Lễ Lá năm A

Truyện ngắn: Vòng hoa xoan Mùa Chay

Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật V mùa Chay năm A

Chùm thơ về mùa Chay của tác giả Nắng Hạ (MTG Chợ Quán)

Thần dược mùa Chay: ăn năn sám hối

Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật II mùa Chay năm A

Thơ: Lời kinh sám hối

10 điều cần nhớ trong Mùa Chay

Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật I mùa Chay năm A

Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật VII mùa Thường niên năm A

Thơ: Bản xét mình Mùa Chay

Tâm sự của một cành nho lười biếng

Chùm thơ về Tuần Thánh của nhiều tác giả

Chùm thơ Tuần Thánh của Dấu Chân Hoang

Chùm thơ Đường luật tuần Thánh của tác giả Cao Danh Viện

Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật Lễ Lá năm C

Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật V mùa Chay năm C

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào