Hiển thị các bài đăng có nhãn MĐ-Trần-Nguyễn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn MĐ-Trần-Nguyễn. Hiển thị tất cả bài đăng

29/06/2021

10 Hạnh Tích Cải Đạo Bất Ngờ Nhất

10 Hạnh Tích Cải Đạo Bất Ngờ Nhất

10 Hạnh Tích Cải Đạo Bất Ngờ Nhất

Tác giả: Sara and Justin Kraft
Người dịch: MĐ Trần Nguyễn (VTCG)
Nguồn: Coraevan.com

Thiên Chúa hành động cách mầu nhiệm, đôi khi bằng cách biến đổi các cá nhân để họ đón nhận đạo Công Giáo nhờ những giá trị chân, thiện và mỹ. Ngài đã đến để tìm lại và kêu gọi đích danh từng người trong chúng ta. Dưới đây là 10 hạnh tích cải đạo nổi tiếng nhưng bất ngờ trong Công Giáo. Ước mong rằng mỗi người có thể kín múc nguồn cảm hứng giúp chúng ta hướng tới sự biến đổi sâu sắc hơn về với Chúa.