Hiển thị các bài đăng có nhãn Mạnh-Đình. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Mạnh-Đình. Hiển thị tất cả bài đăng

06/08/2021

Tâm tình Mùa Covid-Chùm thơ 01-nhiều tác giả

Tâm tình Mùa Covid-Chùm thơ 01-nhiều tác giả

 


Kính thưa quí tác giả và quí độc giả,

BBT xin gửi tới quí vị những tâm tình của nhiều tác giả gửi về trong Mùa Covid. Mở đầu là Chùm thơ 01 của các tác giả: Jos Nhật Quang, Đa Minh Thiên Sa; cùng với ba tác giả mới tham gia: Xuân Cát, OP, Mạnh Đình và Maria Nguyễn Thị Hồng Nhung.

Xin Chúa chúc lành !

BBT