Hiển thị các bài đăng có nhãn M-Bảo-Lộc. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn M-Bảo-Lộc. Hiển thị tất cả bài đăng

16/05/2018

Chùm thơ Nở muộn của M. Bảo Lộc

Chùm thơ Nở muộn của M. Bảo Lộc

Chùm thơ NỞ MUỘNĐAU KHỔ
Đau khổ là cơ hội tuyệt vời
Giúp ta cầu nguyện mãi không ngơi
Càng xin càng được nhiều ân phúc
Đưa thẳng ta lên đến tận trời.

CÁI BẪY MA
Chỉ cho vui thú trong dăm phút
Mà tặng đau thương suốt vạn ngày
Quỷ ma gài bẫy tài tình quá
Rất dễ sa mà gỡ khó thay

CẦU XIN THÌ SẼ ĐƯỢC
Mọi sự là của Chúa
Cần gì cứ việc xin
Và hãy vững lòng tin
Chúa sẽ cho toại nguyện