Hiển thị các bài đăng có nhãn Madalena-Thy

Thơ: Mẹ Maria trong giờ lâm tử của ta

Thơ: Cho con...

Thơ: Hôn ước tình yêu

Chùm thơ mừng sinh nhật Đức Mẹ Maria (08/9) của nhiều tác giả

Chùm thơ mừng lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời (15/8) của nhiều tác giả

Con là linh mục -- thơ của Madalena Thy

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào