Hiển thị các bài đăng có nhãn Mai-Lâm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Mai-Lâm. Hiển thị tất cả bài đăng

13/06/2017

Nhà thơ Mai Lâm

Nhà thơ Mai Lâm

MAI LÂM
Tên thật của ông là Giuse ĐOÀN VĂN THĂNG, sinh ngày 28-04-1915 tại Hoàng Mai, tỉnh Bắc Giang. Mai Lâm đăng thơ trên một số tạp chí đạo đời có tiếng tăm như: Đường sống, Bách Khoa, Phổ Thông, Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Sống Đạo, Lửa Mến, Liên Lạc vv…
13 giờ ngày 08-11-1992, nhà thơ lão thành Mai Lâm vĩnh biệt trần gian để đặt chân vào đất Hứa trên trời.