Hiển thị các bài đăng có nhãn Marie-Gentille-Nguyễn-Lê Đan-Thục-Hiền. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Marie-Gentille-Nguyễn-Lê Đan-Thục-Hiền. Hiển thị tất cả bài đăng

01/03/2018

Vì con là linh mục

Vì con là linh mục



Vâng Mẹ ạ, vì con là Linh mục
Đức Kitô tiếp tục bước trần gian
Giơ cao đèn con không tìm hạnh phúc
Cho riêng mình dù một thoáng hợp tan.


Dẫu đôi khi con thấy mình mệt đuối
Chút trầm tư, chút khắc khoải cô đơn
Nỗi chua xót ngỡ men nồng và muối
Đã bão hòa trong cay đắng ngập hồn.