Hiển thị các bài đăng có nhãn Matta-Nguyễn-Thị-Tuyết. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Matta-Nguyễn-Thị-Tuyết. Hiển thị tất cả bài đăng

20/10/2017

Cuốn phim cuộc đời

Cuốn phim cuộc đời


- Bé ! Em còn muốn đi tu nữa không vậy ?
- Dạ còn, nhưng em đi Dòng nào được bây giờ ?
- Em thử xin vào Dòng nước ngoài xem.
- Nhưng liệu em có được nhận không chị ?
- Chị nghĩ là được vì Dòng nước ngoài thoáng hơn Dòng Việt Nam, chỉ cần em tin và cầu nguyện nhiều là sẽ được.
- Cứ xin vào thử xem.
- Vâng! để em thử xem sao ?