Hiển thị các bài đăng có nhãn Minh-Tuệ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Minh-Tuệ. Hiển thị tất cả bài đăng

15/01/2018

Giáo hội Anh ra mắt ứng dụng ‘God Calls’ giúp khám phá ơn gọi

Giáo hội Anh ra mắt ứng dụng ‘God Calls’ giúp khám phá ơn gọi

Ứng dụng bao gồm những lời cầu nguyện và nhật ký hàng ngày nhằm giúp người sử dụng theo dõi sự thăng tiến về mặt tâm linh của họ.


Giáo hội Công giáo tại Anh quốc và xứ Wales đã ra mắt một ứng dụng mới được thiết kế để giúp người sử dụng đào sâu đức tin và khám phá ơn gọi của mình.

Ứng dụng “God Calls” đã được Văn phòng Quốc gia về Ơn gọi thuộc Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales ủy thác như một “bộ công cụ tâm linh”.