Hiển thị các bài đăng có nhãn Nụ-Hàm-Tiếu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nụ-Hàm-Tiếu. Hiển thị tất cả bài đăng

09/06/2017

Một đời tạ ơn

Một đời tạ ơn

Mã số: 16-022
Maria Giuse Nguyễn Ngọc Nữ,  1978, gp Vĩnh Long.
(Giải triển vọng VVĐT 2016)

Nghe tin ông Ba Khỏe xuất viện về lúc trưa, sau giờ kinh Lòng Chúa Thương Xót, Cha xứ và các ông bà trong hội Lòng Chúa Thương Xót vội đến thăm ông.
- Chào ông Ba, ông Ba đã khỏe nhiều chưa?
- Con cám ơn Cha. Thưa Cha, con khỏe ạ, không những một khỏe mà tới Ba Khỏe!