Hiển thị các bài đăng có nhãn NHÂN-CHỨNG-NIỀM-TIN

[Sách] "Ông cố" giám mục cùi: Đức cha Jean Cassaignev

Đức tin là một hồng ân

Lạy Đức Mẹ Guadalupe, cầu cho chúng con

Những vui buồn khi theo chân Chúa ( Kỷ niệm 15 năm ngày Thanh tẩy)

Một vài kỷ niệm sống động về Đức Hồng y FX Nguyễn văn Thuận

Ước mơ nhỏ, hạnh phúc to...

"Phải tắm Đức Mẹ bằng rượu thôi em à"

Bốn mươi năm - một dòng lệ

Ông Jean Vanier, Sáng lập tổ chức Cầu Vồng (L’Arche) qua đời

Jeanne Pelat, bị liệt cơ: “Tôi biết Chúa không muốn tôi khổ”

Viết về "lão" Thiện (*)

Người mục tử đáng kính tỏa hương thơm làm đẹp cho đời

Cụ già linh mục

Lẽ nào anh là người khiếm thị?

Mục sư Fernando Casanova: Trở lại đạo Công giáo và khám phá sức mạnh đơn sơ của tràng chuỗi

Chứng từ đức tin thời internet (bài 4): Những cơn mưa ân sủng

Kính tiễn biệt thầy phó tệ Mậu và tu sĩ Hilaire Thảo

Chứng từ đức tin thời internet (bài 3): Chúa đó!

Chứng từ đức tin thời Internet (bài 2)

Chinh phục trong hy sinh: Elisabeth Léseur

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào