Hiển thị các bài đăng có nhãn Nam-Nguyên. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nam-Nguyên. Hiển thị tất cả bài đăng

02/11/2018

Thơ: Đi tìm Ngài ở đâu?

Thơ: Đi tìm Ngài ở đâu?


Đi Tìm Ngài Ở Đâu? 

Phỏng theo Mt 25:31-45 Thày Chí Thánh: 
Con vẫn nói: con yêu người mến Chúa?
Con nghĩ xem: con mến Chúa thế nào?
Nói yêu người: con đối xử ra sao?
Con có nhớ: bao lần con nói dối?


Thày tù tội, mà con không đoái tới!
Thày đói nghèo, mà con chẳng cho ăn!
Thày yếu đau, mà con chẳng viếng thăm!
Thày rách rưới, mà con không cho mặc!