Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyên-Hưng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyên-Hưng. Hiển thị tất cả bài đăng

19/05/2018

Tranh về thánh Luca - Bổn mạng của các họa sĩ

Tranh về thánh Luca - Bổn mạng của các họa sĩ

TRANH VỀ THÁNH LUCA
BỔN MẠNG CỦA CÁC HOẠ SĨTheo truyền thuyết, Thánh Luca là tác giả của Thánh tượng (icon) "Đức Mẹ hằng cứu giúp" mà từ thế kỷ thứ XIV, từ Hy Lạp đã được đưa vào Ý, và từ giữa thế kỷ thứ XIX đến nay được trưng bày tại nhà thờ Thánh An Phong, ở Rôma. Không thể xác minh tính xác thực của truyền thuyết này. Nhưng một điều ai cũng tin chắc: Thánh Luca là người đầu tiên, đưa ra niềm tin về sự Thông công của Đức Mẹ Maria trong công cuộc Cứu chuộc của Thiên Chúa, và niềm tin đó đã trở thành chỗ dựa cho các qui phạm thần học trong việc thể hiện hình ảnh Đức Mẹ Maria cùng Chúa Hài đồng trong hội họa, ngay từ khởi thủy của nghệ thuật Công giáo kéo dài cho đến hết thời Trung cổ.

Niềm tin này đã được thể hiện trong hội họa: hình ảnh Thánh Luca trong hội họa, từ xưa đến nay, phần lớn, đều được thể hiện như là họa sĩ đầu tiên thể hiện hình ảnh Đức mẹ Maria cùng Chúa Hài đồng.

Bức icon dưới đây, có nguồn gốc Hy Lạp được tìm thấy vào khoảng thế kỷ XII, được xem là icon đầu tiên thể hiện Thánh Luca ở tư cách như vậy.