Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn-Đình-Diễn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn-Đình-Diễn. Hiển thị tất cả bài đăng

01/09/2019

Chút chữ xưa trong đạo Công giáo

Chút chữ xưa trong đạo Công giáo

CHÚT CHỮ XƯA TRONG ĐẠO CÔNG GIÁO


Tín hữu Công giáo Việt Nam ngày nay vẫn gặp những chữ xưa, nhất là trong nhiều bản kinh cổ hiện vẫn còn được sử dụng trong các sinh hoạt đạo đức bình dân.

Ví dụ, trong kinh "Đền Tạ Trái Tim Chúa":

Lạy Đức Chúa Giêsu rất nhân lành, Chúa đã yêu dấu loài người quá bội, mà loài người vô tình tệ bạc, lại còn khinh mạn DỂ DUÔI. Nay chúng con sấp mình xuống trước bàn thờ Chúa, hết lòng thờ phượng cung kính, cho được đền vì những sự vô nhân bất nghĩa, khắp thiên hạ hằng làm sỉ nhục Trái Tim Chúa hay thương dường ấy.

SONG LE chúng con nhớ lại, xưa nay chúng con cũng đã lỗi nghĩa cùng Chúa như vậy, thì chúng con hết lòng ăn năn đau đớn, xin Chúa thương xót thứ tha. Chúng con sẵn lòng đền tội chúng con, cùng xin đền tội những kẻ LẠC XA ĐÀNG RỖI, hoặc bởi cố tình chẳng tin phục nhận biết Chúa là Đấng chăn chiên dẫn đàng chính thật, hoặc khinh dể những điều đã khấn nguyện khi chịu phép Rửa Tội, mà dẫy bỏ giới răn Chúa là ách êm ái dịu dàng…